Programma festiviteiten 2017 op de kinderboerderij!

Ook in 2017 organiseert de kinderboerderij zoals gebruikelijk weer diverse activiteiten en festiviteiten:

Elke 2e zondagmiddag van de maand knutselactiviteiten voor kinderen 3 - 10 jaar

- 16 April Eieren beschilderen en zoeken 1e Paasdag

14:00 - 16:00 uur

- 5 Juni 2e pinksterdag schaapscheerderfeest/lentefeest

14:00 - 16:00 uur

- Viering nationale kinderboerderijdag " datum komt nog ''

- 1 Oktober Werelddierendag van

14:00 - 16:00 uur

- 26 December Kerstspel en een rommelmarkt

 14:00 - 16:00 uur

 

Zoals u van ons gewend bent is de toegang bij al deze activiteiten GRATIS! Vanaf ca. half maart zijn er ook weer diverse jonge beestjes bij ons te aanschouwen. We zien u graag op onze kinderboerderij! .  

P.S.  op afspraak tegen een kleine vergoeding en schoolbezoeken behoort ook tot de mogelijkheden.

Van inbraak naar liefdadigheid

 Nadat er bij de kinderboerderij voor de 2e keer was ingebroken met veel schade als gevolg, werd hier via de Facebook van de kinderboerderij en bij diverse media aandacht aan geschonken, zodoende ontstonden er vele liefdadigheidsacties vanuit het dorp Sint Pancras. Allereerst is er door een dorpeling spontaan een actie opgezet met de oproep om geld aan de kinderboerderij te doneren. Sportcafé de Oostwal heeft spontaan een Lief- en Leedpot  op de bar geplaatst en tot slot kwam club B3 met het prachtige idee om een benefietavond voor Jong Leven te organiseren waarbij alle opbrengst ten gunste kwam van de kinderboerderij. Ook NH TV schonk er de nodige aandacht aan wat resulteerde in het aanbod van diverse spullen ter vervanging van het gene wat gestolen is.

 De spontane doneeractie via  Facebook heeft door de meelevende dorpelingen maar liefst ruim € 800,- opgeleverd. De Lief- en Leedpot in sportcafé de Oostwal heeft € 150,- opgeleverd , de Benefietavond van club B3 op 18 maart exact € 821,-  en tot slot heeft Groen Waterwerken spontaan € 100,- gedoneerd.  Zoveel liefdadigheid na die rottige inbraak had de kinderboerderij zich nooit kunnen wensen. Ontzettende dank aan iedereen die ons een warm hart toedraagt! Om vervolginbraken te vermoeilijken zal  er onder andere een degelijke camerabewaking toegepast moeten worden zodat het terrein optimaal beveiligd is. Dit is waar de opbrengst van al deze liefdadigheid onder andere voor gebruikt zal worden.

 

 

 

 

Schapenscheerfeest 2017